Disclaimer

Bookmark and Share

Loodgieterofferte.nl is een website van Lopak. Onderstaande bepalingen van Loodgieterofferte.nl refereren daarom naar zowel Loodgieterofferte.nl als Lopak.

De website Loodgieterofferte.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen desondanks verouderde, incomplete of onjuiste gegevens verschaffen. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Loodgieterofferte.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade.

Loodgieterofferte.nl bevat links naar externe websites. Loodgieterofferte.nl is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze websites.

Niets van deze site mag verveelvoudigd worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lopak.

Privacy policy

Lopak hecht veel waarde aan uw privacy. De nieuwe wet bescherming persoonsgegevens, welke vanaf 1 september 2001 van kracht is biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt Lopak zich aan deze wet.

De vergelijkingsmodule op Loodgieterofferte.nl wordt u aangeboden in samenwerking met SkyDreams BV uit Utrecht. De module wordt rechtstreeks ingeladen vanaf de servers van SkyDreams BV en de ingevoerde gegevens komen ook rechtstreeks bij SkyDreams BV terecht. Lopak heeft geen zicht op de ingevoerde en verstuurde gegevens. Hiervoor geldt daarom de privacy policy van SkyDreams BV, welke bijvoorbeeld te vinden is op een van hun websites http://www.hovenier-offerte.nl/consument/privacy. SkyDreams BV gebruikt uw gegevens alleen om uw offerteaanvraag af te handelen of contact met u op te nemen tijdens de verwerking van uw aanvraag, indien dat nodig blijkt. Deze gegevens worden verder enkel verstrekt aan de aangesloten bedrijven waarvan u een offerte wilt ontvangen. Uw gegevens worden verder op geen enkele andere manier gebruikt of aan derden verstrekt.

Van alle bezoekers van Loodgieterofferte.nl verzamelen wij middels Google Analytics standaardinformatie voor het bijhouden van bezoekersstatistieken als pageviews en ander internetgebruik, waaronder verkeer van en naar onze website. Deze gegevens worden anoniem verkregen en bijgehouden en zijn daarom niet gekoppeld met eventuele andere gegevens die wij van u verkrijgen of reeds verkregen hebben.

Maakt u op Loodgieterofferte.nl gebruik van een contactformulier, dan verzamelen wij van u de ingevulde gegevens, alsmede uw IP adres. Deze gegevens worden enkel door onszelf gebruikt om uw reactie te behandelen. Uw gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij de strekking van uw reactie daarom vraagt. Het IP adres wordt enkel opgeslagen om misbruik tegen te gaan.

Naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken (waaronder uw persoonsgegevens) over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Heeft u vragen over ons privacy beleid, neem contact met ons op. Wij zullen zsm reageren.